Skip to content

Тотал международно

Total

 

Тотал е една от най-големите компании за масла и горива, като се нарежда на четвърто място в световен мащаб и оперира в повече от 130 страни. Тотал открива, произвежда, трансформира, продава и разпределя енергия в различни форми до крайния клиент. Над 100 000 служителя всекидневно работят активно в производството, обслужването и осигуряването на по-безопасни, по-чисти, по-ефективни, по-иновативни и по-достъпни продукти и услуги на повече от 4 милиона клиента всеки ден.

Тотал е и основен лидер в производството на слънчева енергия.