Skip to content

РЕЦИКЛИРАНЕ НА МАСЛО

Тотал е ангажиран с производството на по-добра енергия. Част от това означава използването и рециклирането на нашите продукти, особено маслата. Повечето филиали на Тотал работят в партньорство с фирми за рециклиране на масла. 

В партньорство с Veolia, Тотал разработи Оsilub, завод за рециклиране, в който се използва най-модерна технология за регенериране на употребени масла.
Вижте видеото по-долу, което показва нашият завод за рециклиране с помощта, на който се регенерират отработени масла. 

 

 

 

Друг пример за това е Тотал, който  въведе в скандинавските страни (Дания, Швеция, Норвегия, Финландия и Исландия) в партньорство с LUBCOLLECT, нова услуга за събиране на отработени масла. Тази иновативна система прави рециклирането по-лесно за клиентите. Total Nordic наскоро започна да си партнира с една от водещите компании за рециклиране Stena Recycling.  Заедно, те създадоха безопасна, ефективна услуга за събиране на отпадъци, нефт и филтри за масла (oil filters). Чрез  това сътрудничество, клиентите на Тотал имат достъп до услуги за рециклиране: създаден е специален сервизен център с директен номер и специализиран персонал от страна на Stena Recycling, с опция за събиране на използваните масла от техните места.