Skip to content

СХЕМА НА ВИСКОЗИТЕТА НА МАСЛОТО

Тук става въпрос за таблиза за сравнение на вискозитетите на някои течности, във всеки три стандартни измерителни единици ( Centipoise cp, Centistokes cSt, Saybolt Second Universal (SSU).

Например, когато се колебаете при избора си на вашето масло, може да сравните различните вискозитети и да изберете най-правилното масло за вашия нужди.